înregistrare

Intrare pentru utilizatori
login:
parola:
aţi uitat parola?
înregistrare
Russian Technology Transfer Network
ru  en  ro 
Înregistrarea - Reguli

Stimaţi colegi!  Pentru a deveni beneficiari ai portalului cu dreptul de folosire a tuturor serviciilor, este necesar de completat forma de înregistrare, dacă Vă luaţi angajamentul să respectaţi următoarele reguli:

Regulile portalului:
 1.Utilizarea serviciilor portalului presupune folosirea unui identificator (nickname) alcătuit din litere ale alfabetului latin şi cifre cu o lungime de cel puţin 4 şi cel mult 16 caractere. Alegerea unui nickname este la preferinţa Dumneavoastră şi poate fi numele prescurtat sau pseudonimul. Aceasta Vă permite să rămîneţi incognito pentru alţi utilizatori ai portalului atîta timp cît veţi considera că este nevoie.
 2.Amplasarea informaţiei ne corespunzătoare bunului simţ la fel ca şi folosirea cuvintelor ne cenzurate pe paginile portalului este inadmisibilă.
 3.Înregistrarea presupune indicarea corectă a adresei şi rezervarea dreptului administraţiei de a Vă expedia pe adresa indicată informaţii autentice ce ţin de conţinutul portalului şi serviciile prestate. În lista acestora pot fi incluse ultimile noutăţi, informaţii despre tehnologiile performante, conferinţe, simpozioane, seminare, expoziţii, etc. Administraţia la rîndul său Vă garantează păstrarea anonimatului faţă de terţe părţi şi Vă asigură, că informaţia pusă la dispoziţie de către Dumneavoastră nu va fi folosită în afara condiţiilor convenite de comun acord.
 4.Înregistrarea Vă permite accesul autorizat la diverse servicii, care presupun următoarele:
  4.1.Posibilitatea de a amplasa materiale publicitare: cronici, lucrări ştiinţifice şi de popularizare, materiale didactice;
  4.2.Posibilitatea de a amplasa anunţuri cu caracter ne comercial. (Anunţurile cu caracter comercial sunt acceptate, dar nu în bază de gratis);
  4.3.Posibilitatea de a amplasa materiale fotografice;
  4.4.Posibilitatea de a corecta datele de anchetă, cu excepţia la nickname;
  4.5.Posibilitatea de a schimba parola;
  4.6.Posibilitatea de a simplifica procedura de înregistrare în calitate de participant la conferinţe, simpozioane, congrese, etc., care sunt susţinute de portalul informaţional şi Dumneavoastră deja sunteţi înregistrat ca utilizator.
 în cazul în care nu vor fi respectate regulile menţionate, administraţia îşi rezervă dreptul de a Vă exclude din lista utilizatorilor şi de a Vă interzice sau limita accesul Dumneavoastră la serviciile portalului.

Regulile forumului:
Cu toate că, administratorii şi moderatorii forumului vor încerca să lichideze sau să redacteze anunţurile ne corespunzătoare, verificarea integrală a anunţurilor este imposibilă. Aşa dar, Dumneavoastră recunoaşteţi că anunţurile amplasate exprimă punctul de vedere al autorilor şi nu al administraţiei (în afară de cele amplasate de administratori), care nu poartă răspundere pentru conţinutul acestora.

Dumneavoastră acceptaţi să nu amplasaţi texte cu conţinut de înjosire, ameninţare, calomnie, porno, cu caracter provocator şi de conflict interetnic, care cad sub incidenţa legilor corespunzătoare. Orice încercare de a amplasa astfel de materiale va fi sancţionată imediat prin deconectarea de la forum (suplimentar va fi anunţat Provider-ul). Păstrarea adreselor IP permite promovarea unor măsuri adecvate. Dumneavoastră acceptaţi că administratorii sunt în drept să lichideze, redacteze, re amplaseze sau să interzică în orice moment temele ne corespunzătoare. În calitate de utilizator acceptaţi ca informaţia Dumneavoastră se va păstra în baza de date. Cu toate că la informaţia corespunzătoare nu vor avea acces terţe părţi fără de acordul Dumneavoastră, administraţia portalului nu poate fi responsabilă pentru acţiunile nelegitime din partea hacker-ilor.

Forumurile prevăd folosirea cookies pentru păstrarea informaţiei în computerul Dumneavoastră. Fiecare cookie nu conţine informaţii din cele amplasate de Dumneavoastră şi serveşte numai pentru lucrul calitativ al forumului. Adresa Dumneavoastră e-mail este necesară doar pentru confirmarea înregistrării şi primirea parolei (şi primirea parolei noi în caz că nu o veţi ţine minte pe cea veche).

Prin apăsarea butonului de înregistrare, Dumneavoastră confirmaţi acceptarea acestor condiţii şi reguli.
   
© - 2005 AITT