Incubatoare de Inovare

       Conform legislației naționale, incubatorul de inovare reprezintă o grupare de persoane juridice şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între administratorul incubatorului, pe de o parte, şi rezidenţii acestui incubator, pe de alta, care valorifică rezultatele ştiinţei şi inovaţiile din unul sau din mai multe domenii tehnologico-ştiinţifice prin activităţi de inovare şi transfer tehnologic şi efectuează cercetări menite să acorde suport ştiinţific activităţilor menţionate.

Actualmente, în Republica Moldova există 8 Incubatoare de Inovare.

Incubatorul de Inovare „Inovatorul” (parte a PŞT „Academica”), creat în 2007.

 • Administrator: Întreprinderea de Stat „ASELTEH”;
 • Specializare: universala;
 • Rezidenți: 1
 • Infrastructura: 730 m2 pentru oficii.

Servicii propuse:

 • Consultanţă în probleme de drept (la solicitarea rezidenţilor);
 • Reprezentarea intereselor rezidenţilor în oficiile de protecţie a proprietăţii intelectuale, în instanţele judecătoreşti şi autorităţi administrative;
 • Reprezentarea intereselor în faţa APC şi APL (cu excepţia instanţelor de judecată);
 • Consultanţă în probleme de proprietate intelectuală;
 • Arenda oficiilor şi încăperilor de producere;
 • Marketing şi audit;
 • Expertiza juridică a documentelor;
 • Crearea bazelor de date cu privire la problemele proiectelor concrete;
 • Organizare seminare, workshopuri specializate.

Date de contact:
Adresa: mun. Chișinău, str. Miorița 5 
tel.: 22 882500
e-mail:  [email protected]
Web: www.pstacademica.md

Incubatorul de Inovare „Nord”, creat în 2012, în cadrul Universității de Stat Alecu Russo din Bălți.

 • Specializare: universală;
 • Administrator: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Contacte:
Str. Puşkin, 38, bl. 1, mun. Bălţi
tel: 231 52430; 231 52445
e-mail:[email protected]

Incubatorul de Inovare „Innocenter”, creat în 2012, în cadrul Universității de Stat din Comrat.

 • Specializare: universală;
 • Administrator: Universitatea de Stat din Comrat;
 • Rezidenţi: 2.

Infrastructura:

 • 550 mp în total, dintre care:
 • 392 mp. spaţii pentru oficii;
 • 127 mp. hol;
 • 30 mp. spaţiu tehnic;
 • 6 aule, dintre care:
 • 48 mp. oficii destinate personalului InnoCentrului
 • 66 mp. săli de conferinţe;
 • Cca 200 mp. 4 spaţii pentru rezidenţi.

Servicii oferite:

 • Servicii de audit financiar-contabil;
 • Servicii în domeniul proprietăţii intelectuale;
 • Servicii juridice;
 • Marketing;
 • Servicii de consulting.

Contacte:
Adresa: mun. Comrat, str. Galatsana, 17
tel: 298 31104; 298 24345
e-mail: [email protected]
web: http://www.inno-center.md/

Incubatorul de Inovare „Inventica-USM”, creat în 2012 pe lângă Universitatea de Stat a Moldovei.

 • Specializare: universală;
 • Administrator: Universitatea de Stat din Moldova;
 • Rezidenți: 1

Infrastructură:

 • Spaţii existente in cadrul clădirii blocului central al USM, etajul 2, sala 311—24 m2;
 • Potenţial de incubare a circa 10 firme;
 • 4 laboratoare;

Servicii oferite:

 • Organizarea seminarelor pentru intreprinderile private;
 • Elaborarea planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate pentru investitii;
 • Administrarea programelor adresate IMM-urilor;
 • Cursuri de instruire (managementul financiar, managementul resurselor umane si legislatia muncii, contabilitatea pe domenii de aplicare, marketing, planificarea afacerii.)
 • Servicii de consultanta (evaluarea ideilor de afaceri, elaborarea planurilor de afaceri) si oferirea asistentei post-create pe parcursul primului an de activitate;
 • Oferirea de traininguri si support in facilitarea accesului la credite si alte produse financiare;
 • Instruirea in domeniul dezvoltarii afacerilor;
 • Asistenta la identificarea potentialelor oportunitati de afaceri; elaborarea tehnica a propunerilor de afaceri; procesul de inregistrare juridica a afacerii;
 • Tinerea evidentii contabile a societatii;
 • Servicii de secretariat; multiplicare documente; receptie; consultant financiara; consultant juridica.

Contacte:
Adresa:str. Alexe Mateevici,  60, Chişinău
Tel:  22 577404; 22 577401; 22 577442
e-mail:   [email protected][email protected]
web: www.inventica.usm.md  

Incubatorul de Inovare „Politehnica”, creat în 2011 în baza uzinei experimentale a UTM.

 • Specializare: (prelucrarea cărnii, laptelui, lemnului, s.a);
 • Administrator – Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).

Infrastructura:

 • Labotaror pentru analize (fizico-chimic, microbiologic);
 • Atelier de prelucrare a lemnului (90 mp);
 • Platforme tehnologice de prelucrare a cărnii (4 săli) şi laptelui (4 săli);
 • echipament de producere,
 • camere frigorifice (4);
 • săli dotate cu calculatoare
 • Sală de conferinţe

Servicii de incubare prestate la preţuri reduse sau gratuit:

 • Atragerea investiţiilor;
 • Oferirea spaţiilor necesare pentru amplasarea obiectelor activităţii invaţionale;
 • Facilitarea contactelor rezidenţilor cu alte persoane fizice şi juridice, inclusiv cu ÎMM-uri;
 • Deservirea oficiilor;
 • Consultanţă juridică şi asistenţă contabilă;
 • Asistenţă consultativă, informaţională şi de instruire;
 • Marketing.

Contacte:
Adresa:str.  Burebista, 7, mun. Chişinău
tel: 22 553311
e-mail: [email protected]
web: www.incubator.utm.md

Incubatorul de Inovare „Antreprenorul Inovativ”, creat în anul 2013.

 • Administrator: IP “Institutul de cercetări pentru Culturile de Cîmp “Selecţia” din Bălţi;
 • Rezidenţi: 7;

Specializare:

 • Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă;
 • Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.

Tipuri de servicii oferite:

 • Consultanţă în probleme de drept (la solicitarea rezidenţilor);
 • Reprezentarea intereselor rezidenţilor în oficiile de protecţie a proprietăţii intelectuale, în instanţele judecătoreşti şi autorităţi administrative;
 • Reprezentarea intereselor în faţa APC şi APL (cu excepţia instanţelor de judecată);
 • Consultanţă în probleme de proprietate intelectuală;
 • Estimarea obiectelor de proprietate intelectuală;
 • Marketing şi audit;
 • Crearea bazelor de date cu privire la problemele proiectelor concrete.

Contacte:
Adresa:Str. Calea Ieşilor 28, mun. Bălţi
Tel: 231 33151; 231 30212
e-mail:[email protected]

Incubatorul Inovațional Moldo-Lituanian ”Media Garaj”, creat în 2014 la propunerea unui cluster științifico-tehnologic cu participarea partenerilor din Lituania.

 • Administrator: SRL ”Media Garaj”/ Innovative Technology Solutions;
 • Specializare: universală;

Servicii oferite:

 • consultarea și diseminarea informațiilor;
 • identificarea potențialilor parteneri și a sponsorilor;
 • crearea proiectelor;
 • organizarea evenimentelor;

Contacte: Municipiul Chișinău, strada Vlaicu Pîrcălab 27/1, telefon: 022 210 505.

Incubatorul de Inovare „IT4BA”, creat în anul 2015, în cadrul Academiei de Studii Economice a Republicii Moldova.

 • Administrator: Academia de Studii Economice
 • Specializare: IT

Infrastructura:

 • spații existente în cadrul ASEM - blocul B, et. 8, aripa din dreapta - 360 m2;
 • potențial de 6 locuri rezidențiale formate în baza concursului;
 • trei laboratoare: MS IT Academy (602B), laborator demografic (415B), evidența contabilă automatizată (602C), laboratoare specializate în comerț electronic și internet marketing (vor fi create la et.8 ).

Servicii:

 • spațiu pentru birouri de producție în condiții preferențiale;
 • servicii administrative şi tehnice (telefon, fax, copiator, spaţii pentru conferinţe, instruiri, secretariat etc.);
 • sesiuni  de informare, activități de transfer tehnologic, seminare, formare profesională continuă etc.;
 • consultanță (juridică, de afaceri, etc.);
 • secretariat.

Facilități:

 • asistarea și consultarea antreprenorilor începători în vederea organizării activității și constituirii unui  model antreprenorial inovativ;
 • asigurarea cu consultanți profesioniști în domeniile: economic, tehnologiilor informaționale, management și juridic;
 • asigurarea cu spațiu echipat a StartUpRoom, dotat cu fax, telefon şi proiector.

Contacte: mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni nr. 59

telefon: 069224000

fax. 022221968

e-mail: [email protected]