Despre Agenţie

Concepţia formării Agenţiei pentru inovare şi transfer tehnologic. Descriere generală.Intrare pentru utilizatori
login:
parola:
aţi uitat parola?
înregistrare
Russian Technology Transfer Network
ru  en  ro 
www.aitt.md despre agenţie

Concepţia formării Agenţiei pentru inovare şi transfer tehnologic.
Descriere generală.

Asambleea Academiei de Ştiinţe, în conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV, adoptat de Parlament la 15.07.2004, în cadrul Academiei de Ştiinţe din Moldova creează Agenţia pentru inovare şi transfer tehnologic sub formă de instituţie ştiinţifică de stat care serveşte drept bază pentru organizarea infrastructurii tehnologic dezvoltate din sfera ştiinţei şi inovării.

Condiţia definitivă în crearea Agenţiei este oportunitatea integrării potenţialului ştiinţific şi tehnologic existent, la fel ca şi a personalului calificat şi resurselor informaţionale din cadrul instituţiilor Academiei de Ştiinţe cu infrastructura industrială în vederea stabilirii direcţiilor prioritare de dezvoltare şi competitive.

Agenţia în acelaşi timp are menirea de a realiza experimentul de stat de creare în republică a ciclului de cercetare - producere folosind infrastructura înalt dezvoltată din sfera ştiinţei, tehnologică şi industrială pentru a satisface cerinţele pieţei în produse tehnologice noi.

Desfăşurând activitatea sa în baza finanţării de stat, Agenţia creează un climat favorabil şi condiţii prielnice pentru apariţia şi dezvoltarea întreprinderilor de inovare indiferent de forma lor de proprietate.
 


   
© - 2005 AITT